Πρόσφατο Επιστημονικό Έργο

Διαλέξεις

 1. Παθολογία που κρύβει ο Βλαισός Μέγας Δάκτυλος 72ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας Αθήνα 12-15 Οκτωβρίου 2016
 2. Minimally Invasive Hallux Valgus Surgery. Indications-Surgical Technique 7th Balkan Congress of Arthroscopy Sports Traumatology & Knee Surgery Thessaloniki 29 September-01 October 2016
 3. Οστεοτομίες Υποκεφαλικές: Tips and tricks and how to avoid complications 35ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.ΤΕ.ΜΑ.Θ Θεσσαλονίκη 5-7 Μαϊου 2016
 4. Acquired Flatfoot AO Trauma Foot&Ankle Reconstruction, Athens 7-9 April 2016
 5. Osteochondral Injuries of the Talus AO Trauma Foot&Ankle Reconstruction, Athens 7-9 April 2016
 6. Ankle Fusion. AO Trauma Foot&Ankle Reconstruction Athens,7-9 April 2016
 7. Τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας στην χειρουργική του προσθίου ποδός.7o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 24-26 Μαρτίου 2016
 8. Παραμορφώσεις Μικρότερων Δακτύλων. Οστεοτομία Weil. 71ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας, Αθήνα 7-10 Οκτωβρίου 2015
 9. Τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας στην χειρουργική του προσθίου ποδός. 6o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2-4 Απριλιου 2015
 10. Τενοντομεταφορά Μακρού Καμπτήρα Δακτύλων και Οστεoτομία Εξω Παρεκτόπισης Πτέρνης για Ανεπέρκεια Οπισθίου Κνημιαίου. 71ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας, Αθήνα 1-4 Οκτωβρίου 2014
 11. Επιδιόρθωση Πελματιαίου Πετάλου (Plantar Plate) στην Αστάθεια Μετατάρσοφαλαγγικής Άρθρωσης. 70ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας, Αθήνα 1-4 Οκτωβρίου 2014
 12. Triple Arthrodesis. AO Foot and Ankle Course, Athens 3-5 April 2014
 13. Midfoot Arthrodesis. AO Foot and Ankle Course, Athens 3-5 April 2014
 14. Peroneal Tendon Pathology. AO Foot and Ankle Course, Athens 3-5 April 2014
 15. Τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας στην χειρουργική του προσθίου ποδός. 5o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 27-29 Μαρτίου 2014
 16. Μinimally invasive forefoot surgery: μύθος και πραγματικότητα. Συμπόσιο του Τμήματος Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής και Τραυματιολογίας , Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2013
 17. Κλινική εξέταση- Συσχέτιση Κλινικών- Παρακλινικών και Αρθροσκοπικών ευρημάτων: Ποδοκνημική Άρθρωση
  5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρίας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3-6 Απριλίου 2013
 18. Πώς να παραμείνουμε ασφαλείς με τις τεχνικές ελαχίστης παρεμβατικότητας στην χειρουργική του προσθίου ποδιού.
  32ο ετήσιο συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ). Θεσσαλονίκη 9-11/5/2013
 19. Τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας στην χειρουργική του προσθίου ποδός.
  4o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 28-30 Μαρτίου 2013
 20. Χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων απότοκων αγγειακών επεισοδίων στο πόδι
  Κοινά προβλήματα εσωτερικής Παθολογίας στον ορθοπαιδικό χειρουργικό ασθενή. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 2/2/2013
 21. Επιπλοκές Χειρουργικής Αντιμετώπισης Βλαισού Μεγάλου Δακτύλου: Όταν Κάτι Μπορεί Να Πάει Στραβά Θα Πάει
  Παθήσεις Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός, Αμφιθέατρο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 31/12/2012
 22. Πολεμικά Τραύματα Ποδοκνημικής Και Άκρου Ποδός. Οριστική Χειρουργική Αντιμετώπιση.
  24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012
 23. Παθολογία οπισθίου κνημιαίου.
  68ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 3-6 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα
 24. Έξω Αστάθεια Ποδοκνημικής
  31ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ). Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2012
 25. Γιατί «Πελματιαία Απονευρωσίτιδα» Και Όχι «Άκανθα Πτέρνης»
  3ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 22-25 Μαρτίου 2012
 26. Πελματιαία Απονευρωσίτιδα.
  Κοινή Ημερίδα ΟΤΕΜΑΘ-Αθλητιατρική Εταιρία Ελλάδος,
  Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 4/2/2012
 27. Ankle Arthroscopy Indications and Technique.
  Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Ohrid, FYROM, 29 Sept-1 Oct 2011
 28. Σημεία Κλειδιά στην Χειρουργική του Βλαισού Μεγάλου Δακτύλου
  30ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ). Χαλκιδική 29 Απριλίου-1 Μαΐου 2011
 29. Αρθροσκοπική Αρθρόδεση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης.2o Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 24-26 Μαρτίου 2011
 30. Παθολογία Περονιαίων Τενόντων
  Σεμινάριο Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της AOTrauma Chapter Greece Αθήνα 07-09 Απριλίου 2011
 31. Αντιμετώπιση της τραυματισμένης κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης
  Σεμινάριο Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της AOTrauma Chapter Greece Αθήνα 07-09 Απριλίου 2011
 32. Αντιμετώπιση Καταγμάτων Αυχένος Αστραγάλου
  Σεμινάριο Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της AOTrauma Chapter Greece Αθήνα 07-09 Απριλίου 2011
 33. Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής- Ανθολόγιο Περιστατικών Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ποδιού - Ποδοκνημικής '10-'11 Τμήματος Ποδοκνημικής - Άκρου Ποδός (HEFAS) της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) Αθήνα Ιανουάριος 2011
 34. Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής
  Αθλητικές κακώσεις ποδιού - Από το Ιατρείο στο Χειρουργείο, Νάουσα, 11-12 Δεκεμβρίου 2010
 35. Pearls στην αρθροσκόπηση ποδοκνημικής - ποδός
  29ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ).
  Αλεξανδρούπολη 7-10 Απριλίου 2010
 36. Ανεπάρκεια Οπισθίου Κνημιαίου. Σταδιοποίηση-Θεραπευτικές Επιλογές
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ποδιού - Ποδοκνημικής '09-'10 Τμήματος Ποδοκνημικής - Άκρου Ποδός (HEFAS)(ΕΕΧΟΤ) Αθήνα Φεβρουάριος 2010 της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
 37. Αρθροσκοπική Αρθρόδεση Ποδοκνημικής-How I Do It
  21ο Περιφερειακό σεμινάριο συνεχούς επιμόρφωσης ορθοπαιδικών Κεντροδυτικής Μακεδονίας Νάουσα 11-13 Δεκεμβρίου 2009
 38. Αμφισφύρια Κατάγματα
  65ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ),Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009
 39. Οστεοτομία Scarf: Όλα όσα θέλατε να μάθετε αλλά δεν τολμούασατε να ρωτήσετε Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Ποδοκνημικής - Άκρου Ποδός (HEFAS). Πόρτο Χέλι 4-6 Σεπτεμβρίου 2009
 40. Προβλήματα των υπολοίπων (μικρών) δακτύλων
  Εκπαιδευτικό εντατικό διήμερο -τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΚΕΟΧ, Μάρτιος 2009
 41. Παραμελημένο Τραύμα Ποδοκνημικής- Άκρου Ποδός
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ποδιού - Ποδοκνημικής '08-'09 Τμήματος Ποδοκνημικής - Άκρου Ποδός (HEFAS)(ΕΕΧΟΤ) Αθήνα Φεβρουάριος 2009 της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
 42. Αρθροσκοπική Αρθρόδεση Ποδοκνημικής. Χειρουργική τεχνική- αποτελέσματα. Νέες απόψεις και θεραπείες επιλεγμένων παθήσεων γόνατος και ποδοκνημικής, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα 9-10 Μαΐου 2008
 43. Ανεπάρκεια Οπισθίου Κνημιαίου. Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Ποδοκνημικής - Άκρου Ποδός (HEFAS), Ναύπλιο, 4-7 Σεπτεμβρίου 2008
 

Επισκέψεις μόνο με ραντεβού

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Γραφειο 21 μεσόροφος

Κιν.: 6944 467297
Τηλ.: 2310 400000
Εσωτερικό: 1722

E mail: info@footankleknee.gr